nieuwsbrief 2013

Nieuwsbrief 2013.

Geachte donateur, belangstellende en medewerk(st)er,

Zoals u het van ons gewent bent ontvangt u ook dit najaar weer een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van het werk dat we in Roemeens Moldavië verrichten. Ook willen we u op de hoogte brengen van mutaties binnen het bestuur en de veranderingen in functies.
Het verheugt ons u te kunnen vertellen dat het iets beter gaat in Roemenië en dus ook in ons werkgebied, alhoewel Moldavië niet als eerste profiteert van de verbeterde omstandigheden. Wegen worden beter en steden worden schoner maar als voorbeeld: een lerares Engels verdient € 150.00 per maand, een gehandicapte ontvangt € 70.00 per maand en de huur van een flatje is al gauw € 90.00 per maand. Dus voor de minderbedeelde is het nog geen vetpot om het zacht uit te drukken. Onder arme mensen, onze doelgroep heerst nog altijd een enorme armoede en ons werk is dus nog lang niet voltooid.
De oogst was dit jaar redelijk, beter dan de voorgaande twee jaren. Voldoende regen en een warme zomer zorgden er voor dat de producten van ons tuinbouwproject van een goede kwaliteit zijn en zo kunnen diverse arme gezinnen en instellingen profiteren van dit stuk hulpverlening. Mede door onze inzet is ‘ Omenia ‘ een door ons geadopteerd opvanghuis, opgeknapt. In ‘ Omenia ‘ worden kansarme kinderen opgevangen en komen arme, oude mensen één maal per week om te douchen en krijgen zij een warme maaltijd en een gezellige avond onderdak. In de winter van 2013-2014 hebben wij hen ook geld gegeven om eten te kopen voor deze doelgroep omdat de pot letterlijk ‘ leeg was ‘. Door een donatie van Fryslân-Moldova wordt de verwarming hersteld want anders zou deze hulp de komende winter niet gecontinueerd kunnen worden . Het tuinbouwproject wordt sterk uitgebreid. Het verhuisd naar een andere locatie en gaat van 3- naar 13 hectare. De opbrengsten mogen we niet vergelijken met die in ons land gehaald worden maar het gaat langzaam de goede kant op. Het aanwezige land- c.q. tuinbouwmateriaal kan die vergroting gemakkelijk aan zodat daar geen extra investeringen mee gemoeid zijn. Een bijkomend voordeel is dat er op de nieuwe locatie water aanwezig is voor irrigatie.

Willem de Boer en Eelke Krol hebben bedankt als bestuursleden. Willem was vanaf 1991 voorzitter en secretaris van de stichting. Eelke was twee jaren algemeen bestuurslid en notulist. De functionele taken zijn overgenomen door Tjalling Feenstra als voorzitter en Livius Noordhuis als secretaris. Piet van der Galiën blijft penningmeester.
Op 20 November j.l. is er weer een transport richting Targu Neamt gegaan. Met plezier wordt er altijd weer door een vaste groep vrijwilligers geladen, ook zij zijn zich bewust van het nuttige werk wat zij verrichten. De trailer is geladen met o.a. schoolmeubelen van Dockinga, verpleegstersuniformen uit Talma Veenwouden, medische kleding uit het MCL, rolstoelen en rollators van Skewiel enz. Ongeveer 400 dozen vol kleding hebben we dit jaar ontvangen van Cor Terpstra en zijn medewerkers uit Hallum. Zij doen al jaren heel goed werk in Polen maar hebben altijd een overschot aan kleding wat dan beschikbaar is voor onze stichting. Een groep dames uit Hardegarijp, die bij elkaar komen om te breien voor een goed doel hebben ook gekozen voor onze stichting. Breicafé ‘ de steek ‘ gaat volgend jaar sjaals, sokken, truien e.d via onze stichting uitdelen aan de armste mensen in Tg. Neamt e.o. Ook particulieren kunnen nog steeds de weg vinden naar onze opslag-box. Als u kleding o.i.d. aan onze stichting wilt geven dan mag dat afgeleverd worden bij de inbreng van kringloopbedrijf ‘ de Wissel ‘ , dan wel vermelden dat het voor Roemenië is. Alle bovengenoemde- en niet genoemde bedrijven, instellingen en particulieren, hartelijk dank voor uw materialen!
Dat wij na 22 jaren nog steeds door mogen en kunnen gaan met ons goede werk in Roemeens Moldavië hebben we te danken aan U, donateurs, instellingen en bedrijven die “ het “ ons gunnen. Voor bedrijven is het fiscaal financieel ook nog eens interessant om overtollige goederen aan ons te doneren. Wij zijn n.l. ANBI-gerelateerd en zij kunnen daar gebruik van maken. ‘ De Wissel ‘, door de st. Fryslân-Moldova opgericht, is al meer dan 13 jaren onze grootste sponsor. Een fors gedeelte van de winst gaat naar onze stichting waarmee wij o.a. de transporten kunnen betalen. Dus als u iets inbrengt of u koopt in de Wissel, U werkt altijd mee aan het welzijn van minderbedeelden in Roemeens Moldavië. Bijzonder veel dank aan alle medewerkers van ‘ de Wissel ‘die dit mogelijk maken.
Jan Willem Geertsma heeft, pro-deo, een website voor ons bebouwd. U kunt ons voortaan digitaal vinden op: www. fryslanmoldova.nl en mail: info@fryslanmoldova.nl I.v.m. de overname van de Frieslandbank door de Rabobank is ons nummer gewijzigd. Het nieuwe bankrekeningnummer is: NL 09 RABO 0139227776.Wij vragen u om uw donatie voortaan te storten op dit nummer. Ook uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Wij wensen u alvast gezegende kerstdagen toe en in alle opzichten een gezond 2014.
Bestuur humanitaire stichting Fryslân-Modova.

About The Author