ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Lees meer informatie over ANBI

 

 

 

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2013: Stichting Fryslan.balans

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2014: Stichting Fryslan.balans

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2015: Stichting Fryslan.balans

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2016: Stichting Fryslan.balans

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2017: Stichting Fryslan.balans

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2018: Stichting Fryslan.balans

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2019: Stichting Fryslan.balans

Balans van baten en lasten st. Fryslân Moldova 2020: Stichting Fryslan.balans