Beleidsplan

Beleidsplan 2018

Onze humanitaire stichting helpt mensen in nood. Dat zijn meestal hele arme gezinnen met opa en oma, vader en moeder en vaak veel kinderen. Deze gezinnen wonen veelal in kleine houten- of lemen huizen. Deze huisjes bestaan uit een kamer. Deze gezinnen worden voorzien van kleding en schoeisel.

Ook helpen wij mee om nieuwe projecten op te starten zodat steeds meer mensen ‘self suporting ‘ kunnen worden. Bijvoorbeeld ons tuinbouwproject. Op het land werken gehandicapten die dan een klein loon verdienen en de producten gaan naar diverse instellingen voor een hele lege prijs. Dit werkt uiteindelijk door naar de minder bedeelden en leert hen in hun eigen onderhoud te voorzien.

Economische vooruitgang in Moldavië heeft het bestuur doen besluiten om in 2017, naast hulp aan Moldavië, tevens projecten in andere delen van de wereld waar hulp dringend gewenst is te ondersteunen. Dit zal ook voor de komende jaren worden gecontinueerd.

Samengevat: Ons doel is om de allerarmsten een humaan leven te geven