nieuwsbrief 2014

Beste donateur, sponsor en medewerker(st)er,
Ook tegen het eind van 2014 willen wij weer laten weten wat wij gedaan hebben
in Targu Neamt, in het noordoosten van Roemenië.
Ook willen wij u op de hoogte brengen van de plannen die in het verschiet liggen.
Vorig jaar lieten wij al weten dat Roemenië meelift op de vleugels van het
verenigd Europa. Niet dat het met sprongen vooruit gaat maar het wordt iets
fleuriger. De levensstandaard daar is niet te vergelijken met de welstand in
Nederland en arm is bij ons heel anders arm als in Roemeens Moldavië maar toch,
het gaat gelukkig de goede kant op.
Het tuinbouwproject gaat vanaf volgend jaar ‘ selfsupporting ‘ verder.
Wel zullen we het nog één maal ondersteunen met nieuw plantmateriaal. Zoals
wij vorig jaar al lieten weten is voor een andere locatie gekozen waar geïrrigeerd
wordt en daardoor de opbrengsten de goede kant opgaan.
Het komend jaar wil men uitbreiden naar 15 Ha. Door onze stichting is wel de
volgende deal gemaakt: Alle land- en tuinbouw materialen krijgen zij in eigendom
maar ze moeten dan wel de humanitaire verplichtingen blijven vervullen.
Concreet houdt dat in, dat zij zich verplichten om humanitaire instellingen welke
warme maaltijden verstrekken, van aardappelen, mais en andere groenten te
voorzien. Als voorbeeld: De door ons geadopteerde stichting ‘ Omenia ‘ die
kinderen uit arme gezinnen dagelijks opvangt, en minderbedeelde ouderen één
maal per week een warme maaltijd verstrekt, moeten zij ondersteuning geven met
producten afkomstig van het tuinbouwproject.
In 2014 hebben wij drie transporten georganiseerd. Daar komen in december nog
twee bij. Van een scholengemeenschap in Capelle a/d IJssel kregen wij de vraag of
wij ook belangstellen hebben voor 800 leerling sets ( stoelen en tafels ) voor
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook bureaus en kasten komen daar vrij
We hebben contact opgenomen met onze partners in Roemenië en, en zoals wij
al verwachtten, zijn er meerdere scholen hier heel erg blij mee. Zoals nu
gepland worden op 19- en 20 december de trailers geladen. E.e.a. houdt wel in
dat er een laadploeg naar Zuid Holland moet vertrekken. Dat brengt natuurlijk
wel kosten met zich mee maar gezien het feit dat wij indirect iets kunnen doen
aan een beter onderwijs lijkt ons dat zeker verantwoord.
Jan Feddema is toegetreden tot het bestuur van onze stichting. Vanuit zijn
medisch vakgebied en expertise kan hij heel veel betekenen voor een adequate
hulpverlening.
Het bestuur van de stichting Fryslân Moldova heeft besloten om de
hulpverlening iets anders in te richten. Misschien één transport minder richting
Targu Neamt e.o. en per behoefte ook eens een noodtransport te organiseren.
Wij zijn ons heel goed bewust dat er meerdere gebieden in de wereld zijn waar
ze ook heel goed humanitaire hulp kunnen gebruiken. Wij zijn momenteel aan
het onderzoeken hoe wij hulpgoederen op de juiste plaats kunnen krijgen en
waar we op een directe en eerlijke distributie kunnen rekenen. Op het moment
dat wij erin zijn geslaagd om een goede organisatie te vinden om mee samen te
werken laten wij u dat weten via de media. Ook kunt u op de hoogte blijven van
ons werk door onze website www.fryslanmoldova.nl te bezoeken.
Van Cor Terpstra uit Hallum en zijn groep vrijwilligers kregen we dit jaar bijna
500 dozen met kleding. Via Rik en Jikke Schaafstal uit Kollumerzwaag ontvingen
wij veel verbandmateriaal en medische kleding e.d. uit het MCL.
De Sionsberg doneerde o.a meubels en van zorgcentrum Dongeraheem kregen
we elektrische rolstoelen en natuurlijk “liften” we mee met het succes van de
Wissel.
Ook mochten wij in 2014 weer rekenen op uw steun en wij vragen u om ons te
blijven steunen zodat we door kunnen gaan met dit geweldige werk.
Wij wensen u ‘ warme feestdagen ‘ toe en een heel gezond 2015.
Bestuur humanitaire stichting Fryslân-Moldova.

About The Author