Nieuwsbrief 2016- 2017

Geachte donateur,

Middels dit schrijven willen wij u informeren over de laatste en komende
ontwikkelingen binnen onze humanitaire stichting.
Zoals u weet zijn wij al meer dan 25 jaren actief in Roemeens Moldavië.
We kunnen duidelijk zien dat onze hulp vruchten heeft afgeworpen.
Sommige jonge kinderen die mede door onze hulp werden opgevangen door
Omenia, te eten kregen voordat ze naar school gingen en na schooltijd bijles
kregen hebben nu hun universitaire studie afgerond of hebben een betrekking.
Enkelen werken nu zelf in de hulpverlening. St. Omenia, nog steeds operationeel, werkt uitsluitend met vrijwilligers en wordt ook nog steeds door ons gesteund.
Er zijn honderden tonnen aan kleding en schoeisel vervoerd waar arme gezinnen maar vooral ouderen en kinderen blij mee waren en letterlijk warm van werden.
Er is veel gedaan voor scholen. Veel scholen uit onze regio schonken ons stoelen, tafels, schoolborden en materialen. Gemeente en bedrijven doneerden c.v. installaties, radiatoren, verf enz. Alle bedden van de Sionsberg en de Waadwente zijn naar ziekenhuizen gegaan waar nu nog dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Diverse, door ons opgezette projecten hebben zichtbaar voortuitgang gebracht waar de arme bevolking nu nog steeds van profiteert. Het tuinbouwproject, gerealiseerd met een grote donatie van o.a. Rotary Dokkum e.o.
is nu selfsupporting en is daar een goed voorbeeld van. Leden van onze stichting zijn onderscheiden door het gemeentebestuur van
Targu Neamt. Dit als teken van dankbaarheid voor het vele werk voor en aan de arme bevolking gedaan. In een dankwoord hebben wij gemeld dat dit zonder de hulp van onze trouwe donateurs en sponsoren nooit mogelijk was geweest. Roemenië is in die 25 jaar enorm vooruit gegaan al is de levensstandaard nog lang niet op het niveau van ons land maar de beelden van stad en platteland zijn niet meer te vergelijken met de tijd toen de hulpverlening is gestart. De aansluiting bij de EU heeft ook bijgedragen aan die stroomversnelling. Natuurlijk is het nog lang niet zoals bij ons. Een normaal loon ligt tussen de 250 en 350 euro per maand.
Brandstof en levensmiddelen zijn even duur als in ons land dus een vetpot is het nog niet. Maar toch, paarden en wagens hebben ruimte gemaakt voor personenauto’s en tractoren. In de stad Targu Neamt zijn 20 taxistaanplaatsen en er is betaald parkeren. Ook is er een nieuwe Lidl in de stad en stralen de winkels en restaurants een meer westerse cultuur uit. Er worden in Roemenië, door het westen geschonken brandweerwagens, bij handelaren te koop aangeboden en hier en daar staan kledingcontainers.
Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds meer zichtbaar. Gelukkig wordt de grote middengroep groter en groep van armen kleiner. Ons werk in N-O Roemenië is hiermee niet voorbij maar kan of moet wel worden aangepast. Mede doordat het steeds moeilijker wordt om een vol transport te realiseren en de behoefte er niet meer is als voorheen heeft het bestuur van Fryslân Moldova besloten om met de transporten te stoppen en het daardoor vrijkomende geld te besteden aan instellingen die direct hulp bieden aan de minderbedeelden in de samenleving. Ieder jaar betalen we aan opslag en transport ongeveer € 10.000. Met dat bedrag, plus wat we nu al uitgeven, kunnen we gericht deelnemen in humanitaire projecten en daardoor iets voor de arme medemens betekenen. Niet dat wij afscheid nemen van Roemeens Moldavië maar nu het steeds beter gaat in Roemenië en wij de hulpverlening gaan aanpassen vragen wij ons wel eens af of we niet verder moeten kijken dan alleen Roemeens Moldavië. Of we misschien ook kunnen helpen in andere delen van de wereld. Wij denken dan aan kleinschalige, humanitaire projecten die te overzien zijn en daardoor zekerheid bieden dat de ondersteuning op de juiste plek terecht komt.
Projecten waarover wij u kunnen informeren zodat u regelmatig op de hoogte blijft en weet wat er met uw donatie is gedaan en wat de resultaten zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur st. Fryslân Moldova.

About The Author