nieuwsbrief 2015/ 2016

Geachte donateur, belangstellende,

Normaal ontvangt u aan het einde van het jaar een nieuwsbrief. Deze keer
komt de brief aan het beging van het nieuwe jaar. Een van de redenen is dat wij iets te laat geïnformeerd werden over de laatste stand van zaken in Roemeens Moldavië. Want ook daar is het zacht weer wat voor de meest arme mensen een zegen is. Immers voor verwarmen is minder geld nodig, financieel gunstig zodat er iets meer overblijft om eten te kopen en er minder honger geleden
wordt, wat voor hen normaal is in de winter. Nee, het zijn niet allemaal gunstige berichten uit Roemenië maar het is een feit
dat het economisch beter gaat. Natuurlijk merken rijke mensen dat het eerst. Daarna komt de grote massa, middenklasse en studenten en als laatste de minder bedeelde bevolking. Dat is een groep die niks hebben en dat zijn onze ‘ klanten ‘ . Gelukkig wordt ook die groep kleiner maar het is nog lang niet zo dat zij zonder hulp kunnen leven. Veelal is hulp vanuit Fryslân nodig om een beetje ‘ een normaal ‘ leven te kunnen leiden. In samenwerking met de sociale diensten en via onze zusterstichting Moldova Fryslân wordt een selectie gemaakt en worden geselecteerde goederen bij de gezinnen bezorgd. Vaak gebeurt dit met de bestelbus geschonken door bouwgroep Dijkstra Draisma.
In de stad Targu Neamt worden arme mensen veelal geholpen door Omenia.
Dit opvangtehuis voor arme, oude mensen en jonge kinderen zonder toekomst
wordt al meer dan twintig jaren door onze stichting ondersteund. Iedere
morgen worden deze kansarme kinderen, die thuis nooit te eten krijgen,
voorzien van een ontbijt, ze mogen er douchen en krijgen na schooltijd bijles.
De oudere, arme mensen mogen één keer per week komen voor een warme
maaltijd, zij mogen er ook douchen en krijgen een avond in een warme
omgeving waar zij liefdevol verzorgt worden. Dit is allemaal vrijwilligerswerk.
Omenia krijgt gratis aardappelen en groenten van ons tuinbouwproject.
Vanaf heden is het tuinbouwproject ‘ selfsupporting ‘ wat ook al de bedoeling
was bij de oprichting van deze activiteit. Dank aan allen die dit indertijd
mogelijk hebben gemaakt, Rotary Dokkum e.o., toenmalig burgemeester Roel
Casemier, meester Jaap Visser, kringloopbedrijf ‘ de Wissel ‘ en niet te vergeten
onze trouwe donateurs.
Eind deze maand gaat er weer een transport richting Roemeens Moldavië.
De inhoud van de trailer zal bestaan uit o.a. kleding, schoolmeubelen, bedden,
naaimachines, medische apparatuur en heel veel verbandmiddelen. Deze, voor
gebruikers overbodige verbandmiddelen worden door goede-doelen organisatie
‘ Babyhope ‘ ingezameld, veelal bij apothekers. Vanuit het gehele noorden van
ons land wordt het in onze box verzamelt en door ons weer afgeleverd bij
Roemeense ziekenhuizen en dispensari ( dorpsklinieken )
Al sinds de oprichting van onze stichting is onze lijfspreuk geweest:
Wij zijn hier niet eerder klaar dan dat ze onze hulp niet meer nodig zijn.
We zijn ons bewust dat die tijd er nog lang niet is maar wel dat de vorm van
hulpverlening veranderen zal. Zo zal er naast de reguliere hulpverlening meer
projectmatig gewerkt worden. Transporten zullen de komende jaren minder
noodzakelijk worden. Zij zullen kritischer worden en dat is een goed teken.
Nog niet bij ons maar bij sommige hulpverleningsorganisaties komen er eisen,
zo van: Kleding wordt wel geaccepteerd maar dan wel nieuw in de verpakking!
Schoenen oké, maar dan wel Nike Air. Kijk, als het zover is dan hebben ze onze
hulp niet meer nodig en zullen wij er een bevredigend gevoel afscheid nemen.
Een gevoel dat wij in de gelegenheid werden gesteld om onze minder bedeelde
medemens in Roemenië een humaan bestaan hebben mogen geven.
Dat gevoel mogen wij dan met u delen want zonder u als trouwe sponsor
hadden wij dit dankbare werk nooit kunnen uitvoeren!
Hartelijk dank daarvoor en wij hopen dat wij nog enige jaren op uw
vrijgevigheid mogen rekenen.

Het bestuur van de stichting Fryslân Moldova wenst u een voorspoedig maar
vooral een gezond 2016.

About The Author