Project 1 2017

 

 

 

 

Blessed Generation Children’s Center
P.O. Box 5236
80200 Malindi

Kenya

 

 

 

 

Aan:      Stichting Fryslân – Moldova

 

Kenia, juni 2017

 

 

Geachte bestuursleden van de Stichting Fryslân – Moldova

Via deze weg wil ik u hartelijke bedanken voor uw donatie aan Blessed Generation Kenya!
Daarmee kunnen we een jaar lang 10 van onze kansarme (wees) kinderen opvangen en naar school sturen én maakt u mede de installatie van een borehole mogelijk bij onze gezinshuisjes / lagere school.

 

1) Opvang en scholing

Alle kinderen hebben een vergelijkbare achtergrond: ze zijn ofwel wees of ze komen uit een gezin dat behoorlijk in de problemen zit waardoor ze via de Kinderbescherming bij BG zijn terecht gekomen.

We gebruiken uw steun voor drie groepen kinderen;

- 4 kinderen die (tijdelijk) in onze opvanglocatie in Malindi wonen en naar de lagere school gaan.

- 3 jongeren die inmiddels al op onze kostschool voor voortgezet onderwijs zitten.

- 3 jongeren van die middelbare school die daarnaast ook in de thuissituatie geholpen worden.

 

Voor al deze kinderen bieden we opvang en scholing. Met 3 maaltijden per dag, een veilig bed en verzorgers die functioneren als vaders en moeders. In het geval van ziekte worden ze geholpen met basis medicatie en kunnen ze (door ons betaald) door naar een arts.
Terug naar ‘thuis’!

Soms gebeurt het dat een kind bij Blessed Generation woont en tijdens een re-integratie programma bij familie logeert en dat dit zo goed gaat dat langzaam aan dat kind volledig weer bij de familie kan gaan wonen en uit het Blessed Generation programma kan gaan.
Dit gaat uiteraard altijd in overleg met het  kind, de familie, de kinderbescherming en zelfs de kinderrechter.

Middels uw bijdrage helpt u om dit allemaal mogelijk te maken!
                                                                                              Personeel BG Malindi 

2) Borehole

We wachten nu vol spanning op de resultaten van de eerste proefboring. We zijn blij dat er nu eindelijk wat gemakkelijker en het hele jaar door schoon drinkwater beschikbaar komt voor honderden kinderen en hun verzorgers en onderwijzers.

 

Op de foto hiernaast ziet u wat wij willen bereiken:

Specialisten boren met een zware machine een (diep!) gat in een watervoerende laag (borehole). Het is afwachten hoe diep het gat moet worden en op welke plek. In Kenia is dit zoeken naar water ‘big business’, de kennis is aanwezig. Het is alleen zo duur!

Onze droom:
Met een door zonne-energie aangedreven pomp wordt het water de hele dag door uit dat gat in grote opslagtanks gepompt. Die staan wat hoger dan de school en de gezinshuisjes, zodat het water onder druk daar naar toe kan stromen.
Praktisch, hygiënisch, gezond!

 

Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang.

 

 

Woord van dank

Geachte bestuursleden van de Stichting Fryslân – Moldova

Ik hoop dat u zo een indruk hebt van wat er gedaan wordt met uw donatie. Opnieuw wil ik benadrukken dat we heel blij zijn met uw donatie en dat dit heel direct kwetsbare kinderen en jongeren aan een veilig  onderkomen en onderwijs helpt…. én aan een kans op een toekomst.

 

Wij hebben nog bijgevoegd (blz 3) een kopie van het verhaal dat onlangs in de Goede Doelen bijlage van het Friesch Dagblad stond en een korte samenvatting van het werk van Blessed Generation in Kenya en de fondsenwervers in Nederland (blz 4). Misschien kunt u één en ander gebruiken om uw donateurs te informeren. Mocht u nog specifieke informatie of foto’s nodig hebben dan zorgen wij daar graag voor.

 

 

 

 

About The Author