Fietsen voor Roemenië

Stichting Fryslân-Moldova hoopt in April a.s. weer een hulptransport naar Roemeens Moldavië te organiseren. De vracht zal voornamelijk bestaan uit kleding, schoeisel, medische artikelen en verbandmiddelen. Pootaardappelen. Deze keer gaat er 5.000 kilo nieuw plantmateriaal mee voor het tuinbouwproject. Fietsen. Tijdens de voorbereidingen kwam er een vraag vanuit Roemenië of er enige ...

. Read More →

Schoolmeubilair voor Tg Neamt

Afgelopen vrijdag 19 december 2014 is een ploeg vrijwilligers naar Capelle a/d IJssel vertrokken, om twee trailers met schoolmeubilair te laden. Dit meubilair is geschonken door het Comenius College uit Capelle a/d IJssel.  

. Read More →

nieuwsbrief 2014

Beste donateur, sponsor en medewerker(st)er, Ook tegen het eind van 2014 willen wij weer laten weten wat wij gedaan hebben in Targu Neamt, in het noordoosten van Roemenië. Ook willen wij u op de hoogte brengen van de plannen die in het verschiet liggen. Vorig jaar lieten wij al weten dat Roemenië meelift op ...

. Read More →

nieuwsbrief 2013

Nieuwsbrief 2013. Geachte donateur, belangstellende en medewerk(st)er, Zoals u het van ons gewent bent ontvangt u ook dit najaar weer een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van het werk dat we in Roemeens Moldavië verrichten. Ook willen we u op de hoogte brengen van mutaties binnen het bestuur en ...

. Read More →

nieuwsbrief 2012

’Wat een geluk dat wij geen euro’s hebben’’ Roemenië heeft politiek gezien, opnieuw een roerig jaar achter de rug. De strijd gaat nu al jaren tussen de sociaal-democraten en de liberaal-democraten. In de afgelopen 20 jaar telde Roemenie maar liefst 15 verschillende kabinetten. De politieke ruzie kende een hoogtepunt ...

. Read More →

nieuwsbrief 2011

Beste donateurs/sympathisanten De tijd vliegt. Opnieuw een jaar achter ons. En wie alle berichten mag geloven, dan wacht ons in 2012 een moeilijk jaar. De crisis zal zich dan in alle hevigheid laten voelen. Nu moeten we ons geen crisis laten aanpraten en dus beginnen we deze nieuwsbrief met een positief ...

. Read More →

nieuwsbrief 2010

Een witte Kerst is niet zeker in de straatarme Roemeense provincie Moldavië. Dat het heel hard gaat vriezen, staat wel vast. Op een bijeenkomst in oktober in Tirgu Neamt met een delegatie van Fryslân/Moldova en een dertigtal instellingen riep burgemeester Decebal Arnautu op om nu al voorzorgsmaatregelen te treffen. ,,Meteorologen voorspellen nachten ...

. Read More →

Hulpgoederen richting Targu Neamt

In januari 2011 gaat er weer een trailer vol hulpgoederen richting Targu Neamt. In dit transport zitten de schoolmeubelen die afkomstig zijn van cbs. ‘de Regenboog’ uit Dokkum. Deze meubels gaan dan direct naar scholen of schooltjes in de stad of op het platteland waar kinderen soms nog met z’n ...

. Read More →